สมัครเรียน สำหรับนักศึกษาที่สมัครด้วยตัวเอง

(Register yourself for new students.)สมัครเรียน

ผ่านผู้ประสานงานศูนย์สาขาที่อยู่ต่างประเทศ

(Register for new students via official coordinators in foreign countries.)